Skip course categories

Skip available courses

Available courses

Vladka Potočnik - 5.r

Zgodovina - 7.r

Zgodovina 8.r

Državljanska in domovinska vzgoja ter etika (7. in 8.r)

Izvajalki:

Melita Kladnik

Suzana Špindler

Zgodovina - 9.r

Robotika

Neobvezni izbirni predmet računalništvo - 6.r

Multimedija je enoletni izbirni predmet namenjen osmošolcem.

Računalniška omrežja so najboljši izbirni predmet na šoli :)

Urejanje besedil je enoletni izbirni predmet namenjen sedmošolcem.

Biologija - 9. r - B

Tehnika in tehnologija

Naravoslovje - 6.r - F

Naravoslovje - 7.r - Karin Magdič

Bilogija - 8.r  (Ferdinand Frank)

Naravoslovje 7.r (Frank ferdinand)

Kemija - 9.r (Karin Magdič)

Fizika je zakon

Kemija - 8.r (Karin Magdič)

Naravoslovje - 6.r (Karin Magdič)

Gospodinjstvo - 6.r (Karin Magdič)

Francoščina

"Kaj je učitelj?
Povem Ti: to ni tisti, ki nekaj uči,
marveč oni, ki navdihne učenca,
da lahko da najboljše od sebe
in odkrije to, kar že ve."
(Paulo Coelho)

Učilnica za učitelje OŠ Janka Glazerja Ruše

Glasbena umetnost

Likovna umetnost za vse oddelke